Drobečková navigace

Úvod > Akce v okolí

Akce v okolí


Sbírka českého, čínského, japonského a míšeňského porcelánu, Mineralogická expozice, Thunská hrobka

Místo
Chomutovská 1, 43151 Klášterec nad Ohří
Datum konání
Stálá akce
Typ

Prohlídky jsou rozděleny do 3 okruhů: 1. okruh - Porcelánový představuje prohlídku Muzea porcelánu, která je hlavní náplní našeho programu prezentace rozsáhlých sbírek porcelánu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Sbírka českého porcelánu v 21 sálech prvního patra zámku dokumentuje více než 210letou historii výroby porcelánu v Čechách. V dobových vitrinách a interiérech je vystavena produkce manufaktur a porcelánek ze Slavkova, Klášterce nad Ohří, Březové, Kysiblu, Chodova, Staré Role, Dalovic, Prahy, Lokte, Budova a Ždanova a dalších. 2. okruh - Pohádkový představuje prohlídku Pohádkové Země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého instalovanou ve sklepních prostorách západního a jižního křídla zámku. Dále v tomto okruhu můžete vidět stálou expozici zajímavé keramiky kláštereckého samouka Stanislava Hlaváče. Nově je součástí tohoto okruhu i výstup na zámeckou vyhlídkovou věž, kde je nainstalována stálá výstava keramických děl paní Štefánkové pod názvem „Bylo, nebylo“ na téma pověstí a legend Severozápadních Čech. 3. okruh - Výstavní zobrazuje stálé expozice drahých kamenů, těžby a zpracování železných rud v Krušných horách (ametysty, acháty a jaspisy z nalezišť v okolí Klášterce nad Ohří), v prvním patře zámku je dále možno vidět vznik zámecké knihovny. Dále návštěvníci uvidí aktuálně probíhající výstavu v renesančních sálech a okruh zakončí prohlídkou zámeckého areálu s návštěvou Thunské hrobky, v níž jsou uloženy ostatky hraběcí rodiny Thun-Hohensteinů, která vlastnila klášterecké panství nepřetržitě od roku 1623. V hrobce se nachází porcelánový rodokmen hraběcí rodiny.

Více

Krušnohorská expozice

Místo
Palackého 86, 43001 Chomutov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Stálá expozice lidového umění, zaměřená na dřevěné hračky a lidovou vánoční tvorbu z české a německé strany Krušných hor. Expozice je součástí velkého společného projektu partnerů z Čech i Saska - měst Chomutov a Annaberg-Buchholz, Podkrušnohorského zooparku a Oblastních muzeí v Chomutově a Mostě. Celý projekt, financovaný prostřednictvím příhraničního programu Cíl3, vznikl na základě snahy zpřístupnit veřejnosti sběratelskou kolekci tzv. Stroeherské sbírky, přispět k zvýšení přitažlivosti Krušných hor pro turistický ruch a v neposlední řadě posilovat vzájemnou spolupráci a poznávání obyvatel příhraničních oblastí v Čechách i Sasku. Exponáty z geologické sbírky. Expozice Pohledy do pravěku Chomutovska představuje pravěký vývoj na Chomutovsku od neolitu po dobu římskou (6. tisíciletí př. n. l. – 400 n. l.), především na základě výsledků rozsáhlých archeologických výzkumů lokalit, jež svým významem přesahují.

Více

Zámecké salony, galerie a kaple sv. J. Křtitele, technické muzeum

Místo
1, Červený Hrádek, 43111 Jirkov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Návštěvníci mají možnost navštívit s průvodcem galerii a kapli sv. Jana Křtitele, zrcadlový, rytířský sál, lovecký salonek s obrazárnou, pracovnu M. E. Hohenlohe-Langenburg, chodby a další prostory. Součástí okruhu jsou stálé výstavy, zámecká jízdárna, sloužící jako technické muzeum. Expozice s pohádkovou tematikou je umístěna v zámecké galerii.

Více

Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka

Místo
Tyršova 134, 43201 Kadaň
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Historie bitvy, Letecká archeologie

Místo
Kovářská
Datum konání
Stálá akce
Typ

Exponáty z oblasti letectví 2. světové války (osobní výstroj a výzbroj letců, dokumenty a výpovědi letců, nepublikované fotografie věnované pamětníky a účastníky letecké bitvy i rodinami padlých letců).

Více

Stálá expozice Herberta Kiszy

Místo
Mírové náměstí, Kadaň
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Zámecká knihovna

Místo
1, Červený Hrádek, 43111 Jirkov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Původní zámecká knihovna z Červeného hrádku vznikala v minulosti na třech různých místech. Během času se tyto části spojily (Rottenhanovská knihovna, Herálecká knihovna a knihovna rodu Hohenlohe). Dnešní fond obsahuje 2400 bibliofrafických jednotek, tedy 4421 svazků - z toho 15 rukopisů, 10 tisků z 16. století, 1737 starých tisků z období do konce 18. století. Knižní fond byl prohlášen za kulturní památku a donedávna byl uložen v depizitáři zámku. Knihovna je pro veřejnost zřízena v v jednom ze salonků prohlídkového okruhu.

Více

Pohádkový svět na zámku

Místo
1, Červený Hrádek, 43111 Jirkov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Na příchozí čekají postavy z pohádek O červené Karkulce, Perníková chaloupka, Čert a Káča. Nechybí ani pohádková babička, víly, vodníci a ostatní obyvatelé pohádkové říše.

Více

Stálá expozice obrazů akademického malíře Jana Plívy

Místo
Kostelní 47, 43111 Jirkov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Výstava fotografií a obrazů jihočeské a severočeské krajiny ak. malíře Jana Plívy.

Více

Expozice

Místo
náměstí 1. Máje 1, 43001 Chomutov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Poklady gotiky a renesance severozápadních Čech. Historická lékárna. Muzejní zbrojnice. Fialův pohyblivý betlém. Lapidárium kamenné plastiky.

Více